Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, a
także zasady przechowywania i wykorzystywania plików Cookies korzystających ze strony
www.robertsocha.pl
Definicje:
Administrator: VENIRE MEDIA Robert Socha, NIP 6691256595
Użytkownik: użytkownik Internetu odwiedzający stronę www.robertsocha.pl
Cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane i
zapisywane w urządzeniu Użytkownika
Postanowienia ogólne
Administratorem Pani/Pana danych jest VENIRE MEDIA Robert Socha, NIP 6691256595,
zwany dalej: ,,Administratorem”. Bezpośredni kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez
adres e-mail: r.socha@veniremedia.pl
Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w
tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwanym dalej
„RODO”) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
Administrator przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu
i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i
efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania strony.
Strona www jest zaopatrzona w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania
polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Pliki Cookies z których korzysta Administrator zamieszczane w urządzeniu końcowym
Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową Administratora mogą być
udostępnione partnerom firmy oraz współpracującym z nim reklamodawcą lub innym
podmiotom.
Postanowienia końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez

opublikowanie zmian na Stronie internetowej.
Polityka Cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony, firma VENIRE MEDIA Robert Socha, NIP
6691256595.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w
ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
,,funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu.
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz
partnerów.
Nota prawna.
Właścicielem strony internetowej w domenie www.robertsocha.pl, jest VENIRE MEDIA Robert
Socha, NIP 6691256595. Zawarte na tej stronie wiadomości służą dostarczaniu informacji na
temat VENIRE MEDIA Robert Socha oraz oferowanych usług. Informacje te nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Żadna z treści prezentowanych na stronach
VENIRE MEDIA Robert Socha nie stanowi prawnej, czy też biznesowej porady i nie powinna
być w ten sposób interpretowana.
Prawa autorskie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich
danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia
04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
Odtwarzanie, przesyłanie albo przechowywanie w systemach przechowywania danych, w
całości, lub w części, dla innego niż osobisty użytku, bez wcześniej otrzymanej zgody VENIRE
MEDIA Robert Socha, jest zabronione. Wykorzystywanie danych ze strony www.robertsocha.pl
w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę
VENIRE MEDIA Robert Socha.
Osoby trzecie
VENIRE MEDIA Robert Socha może umieszczać na swoich stronach linki do osób trzecich
(innych serwisów). VENIRE MEDIA Robert Socha nie ponosi odpowiedzialności za treści
publikowane na stronach wymienionych Osób trzecich.