„Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” (wyd. LexisNexis 2009)

Ta publikacja to praktyczny przewodnik po szeroko pojętym prawie prasowym. Jest adresowana przede wszystkim do dziennikarzy i innych pracowników mediów. Prawników może razić jej skrótowość i zbytnie uproszczenie. Jednak z rozmów z kolegami dziennikarzami wiem, że potrzebują takiej wiedzy – w skondensowanej formie. Gdy będą mieli poważniejsze problemy z prawem i tak będą musieli skorzystać z pomocy prawników. Jednak być może dzięki tej publikacji będą to robić rzadziej. Prawo mediów – co to takiego? To kilka ustaw, które dotyczą funkcjonowania mediów, w tym pracy dziennikarzy. To także bardzo bogate orzecznictwo sądowe, również europejskie. Prawo nakłada na dziennikarzy wiele obowiązków, ale też wiele uprawnień, a inne osoby zobowiązuje do pomagania nam, czasami nawet pod groźbą kryminalnej kary. Prawo mediów to także kwestie drażliwe, takie jak prowokacja dziennikarska, używanie ukrytych kamer czy dziennikarstwo śledcze. W ostatnich latach pojawiło się orzecznictwo sądowe dotyczące tych zagadnień, na razie raczej przychylne dziennikarzom.

Niniejsza publikacja to ważna pozycja w podręcznej biblioteczce każdego praktyka prawa mediów. Spełnia rolę przejrzystego poradnika i przewodnika po kluczowych zagadnieniach z tego zakresu. Będzie z całą pewnością przydatna studentom dziennikarstwa, dziennikarzom i pracownikom public relations. Jej autor nie jest naukowcem, lecz dziennikarzem z prawniczym wykształceniem, który od lat interesuje się prawem mediów. Dlatego zaletą tej książki jest bogata kazuistyka, a także, w wielu miejscach, dziennikarsko – publicystyczny język, który sprawia, że tę książkę po prostu bardzo dobrze się czyta.

dr Michał Zaremba, prawnik, Instytut Dziennikarstwa UW